مگسک لرزان

درخواست حذف این مطلب

حس مگس کوچیکی رو دارم که به یه تار عنکبوت گیر کرده و حس به این در و اون در زده و قشنگ خودش رو به تارا گره زده و حالا از نفس افتاده و در حالی که مطمئن شده رهایی در کار نیست، نفس نفس ن داره به خودش می لرزه...
کاش عنکبوت هرچه زودتر سر برسه و این بهت رو به آ برسونه...