ترجمه ترانه زیبای سنگ صبور (علی سنتوری)  

درخواست حذف این مطلب
ترانه سنگ صبور son of pure companion رفیق من سنگ صبور غمهام my comrade of all my pains به دیدنم بیا که خیلی تنهام come to visit me as i'm dead lonely هیچکی نمیفهمه چه حالی دارم no one knows my inner feelings چه دنیای رو به زوالی دارم i got a world dying out مجنونمو د ده از لیلیا i'm the lover cast off the beloveds iخیلی دلم گرفته از خیلیا my heart is heavy on many نمونده از جوونیام نشونی nothing is left of my youth پیر شدم پیر تو ای جوونی i got old of being youth تنهای بی سنگ صبور my only companion خونه ی سرد و سوت و کور my dark cold home توی شبات ستاره نیست موندی و راه

ادامه مطلب  

aban  

درخواست حذف این مطلب
پرومته در زنجیر؛ نماد جاودان دادخواهی و ظلم ستیزی پرومته، خ از خدایان یونان بود که در برابر استبداد و خ مگی و بی عد ی زئوس، خدای خدایان، ایستاد و مانع از میان رفتن بشریت شد. زئوس تصمیم گرفته بود انسان را از میان بردارد و نسلی پست تر و فرمان پذیرتر خلق کند، اما پرومته به حمایت از انسان برخاست. خدای خدایان از این نافرمانی برآشفت و فرمان مجازاتی هولناک برای پرومته صادر کرد، اما پرومته در برابر خ مگی و بی عد ی زئوس ایستاد و به نجات انسان همت گذاشت.

ادامه مطلب  

ترجمه ترانه زیبای سنگ صبور (علی سنتوری)  

درخواست حذف این مطلب
ترانه سنگ صبور son of pure companion رفیق من سنگ صبور غمهام my comrade of all my pains به دیدنم بیا که خیلی تنهام come to visit me as i'm dead lonely هیچکی نمیفهمه چه حالی دارم no one knows my inner feelings چه دنیای رو به زوالی دارم i got a world dying out مجنونمو د ده از لیلیا i'm the lover cast off the beloveds iخیلی دلم گرفته از خیلیا my heart is heavy on many نمونده از جوونیام نشونی nothing is left of my youth پیر شدم پیر تو ای جوونی i got old of being youth تنهای بی سنگ صبور my only companion خونه ی سرد و سوت و کور my dark cold home توی شبات ستاره نیست موندی و راه

ادامه مطلب  

brief biog hy of imam ali al-reza (a.s.)  

درخواست حذف این مطلب
life history he was the son of imam mūsā bin ja'far and his blessed name was 'alī. his noble mother, lady taktum- also named najma- was one of the pious ladies of her time. his blessed title was abulhasan and his well-known name was 'riḍā' which had been revealed to his noble ancestors by allah. his birthplace was medina, the prophet's (p.b.u.h. & h.h.) city, and his only child was imam muhammad taqī (p.b.u.h.). however, there has been a dispute over the number of his children. it is widely narrated that the imam (p.b.u.h.) be e poisoned and martyred by ma’mūn 'abbāsī at the end of safar, 203 a.h. [on sept. 9th, 818 c.e.], at the age of 55. imam riḍā's (p.b.u.h.) holy shrine in the holy city of mashhad has won worldwide fame. being aware of his martyrdom and his resting plac

ادامه مطلب  

some more nagging  

درخواست حذف این مطلب
i'm not finished with rashoumon but i've started brutal darkness which is a trilogy and i haven't bought the third book not being on sale. my book stash is getting stuffed and each book leaves me hungrier for more. it's like fresh air... no. it's a wind bringing me stranger smells and making me wonder what adventuring in woods tastes like? ah... man... s to be a normal in an era devoid of magic and adventures. normal. a . this era. yep. you know it's surprisingly more painful when you're living with your grandparents. grandma, who was raised to be wed as every female in that time did. i'm not a feminist but having nothing in common is painful you know? she thinks i must be prepared too and believe me it's not pleasant to be told things i love and care for mean nothing. and i don't mean ani

ادامه مطلب  

the ... ing need of loneliness  

درخواست حذف این مطلب
چشم خورد به دو تا پست پایین تر... 19 شهریور، یک ماهُ ده روزِ پیش... دلم برای خودم سوخت خیلیییی..خیلی... نوشتم این پاییز با همیشه فرق داره! همونیِ که میخواستم... بعدِ چند سال... ای لعنت به خواسته ی من که این بود ای لعنت به من که اون موقع خیال می ... اهنگسازی قبول میشم ای لعنت به من که فکر می ... تو تنهایی خودم راحتم... که لعنت به من که همه چی داره روز به روز بد تر میشه ای لعنت به قطره های آ ... ِ تحملم که بهم میگن تحمل کن تموم میشه ولی یه داستان عجیب دوباره شروع م

ادامه مطلب  

because of you  

درخواست حذف این مطلب
because you picked me up when i struggled to get throughbecause you healed my heart when it was thrown and shatteredbecause you gave me hope when it seemed so out of reachbecause you filled me with peace when chaos flowed through my veinsbecause you showed me the light when there was only darknessbecause you gave me comfort when my voice cried out in painbecause you re ... ured me when the doubts screamed in my headbecause you kept me going when there seemed nowhere to gobecause you sustained me with strength when weakness be ... e all i knewbecause you ... e and stayed when everyone else turned around and leftbecause you gave me a purpose when life seemed so pointlessbecause you restored my happiness when life seemed to snatch it awaybecause you filled this emptiness when the void echoed

ادامه مطلب  

オレンジマーマレード - orange marmalade  

درخواست حذف این مطلب
(link, gonna be alright-orange marmalade) it’s alright, you can stop,you did all you couldit’s alright,you can just let it go nowbecause you’re so awkward around peopleyou toss and turn all nightbut don’t try so hard by yourselfdon’t force it even if you’re lonely,don’t let it showjust go with itdon’t be timideven if tears flow, hold it backstop being the first to get hurtbut don’t try so hard by yourselfdon’t force it if you cover your body with thick darknesseven deep loneliness can be your friend,even the stars and the moontomorrow will be betterpray in the mirror the moonlight is bright in the night skyi’ll tell you my secrets that no one knowsthe night dew comes into my eyesbecause words that are hard to saykeep building up inside it’s alrightthank youyou did a

ادامه مطلب  

متن های پیشنهادی برای اربعین  

درخواست حذف این مطلب
in the name of godwhen i feel alone inside,i feel a calmness by your remembrancethe memories of arbaeen, the endurance walk toward karbala.دلم از خودم که می ... ردیاد تو ارام می کند مرا حسین..خاطرات اربعینپای پیاد ربلاit is a great feeling,everyone is intent on reaching the shrinefrom the beginning, there was no desire to stay still!i don't know what happened!forget the p ... ions of this world;forget the neglects of this worldso it is arbaeen again,everyone wants to go,i feel good again...حس خوبی استهمه در تدارک رفتن . . .از همان اول بنا به ماندن نداشتیم!ولی نمی دانم چه شد؟!امان از دنیاامان از غفلت هاولی حالا دوباره اربعین

ادامه مطلب  

تنهام......  

درخواست حذف این مطلب
میشه تنهایی بازی یشه تنهایی خندیدمیشه تنهایی سفر کر ی خ ... خیلی سخته تنهاییتنهایی را تحمل کرد …!*تنهایی قشنگترین حس دنیاستچون برای داشتنش نیاز به “هیـــــچکـــــس” نداری!زیادن اطرافم ولی میان این همه شلوغی، باز هم احساس تنهایـــی میکنم و این است درد مـــنمـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودن،آدم های زیادی دور و برم دارم!آن چیزی که ندارم ... ی برای ” بـا هــــــــــــــــم بـودن ” است!یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم…یه

ادامه مطلب  

loneliness  

درخواست حذف این مطلب
سلام خیلی سال پیش. همون اول ها، یه وبلاگ ساختم با چه ترس و لرزی... و توش فقط از "او" مینوشتم. اون موقع ها چیزی به اسم "قیدارخان" وجود نداشت. البته "او" بود. به انگلیسی مینوشتم. همیشه هم یه تصویر زیر مطلبها بود. تقریبا همه ی پستها مملو بود از دلتن ... و شاید اسم خیلی از پستها یک کلمه ی ثابت بود... : loneliness پی نوشت: هیچی.. فقط خواستم بدونی...

ادامه مطلب  

از یک یادگاری به یادگاری دیگر  

درخواست حذف این مطلب
از یک یادگاری به یادگاری دیگر - from souvenirs to souvenirs دمیس روسوس - demis roussos a lonely room and empty chairanother day so hard to bearthe things around me that i see remind me ofthe past and how it all used to befrom souvenirs to more souvenirs i livewith days gone by when our hearts had all to givefrom souvenirs to more souvenirs i livewith dreams you left behindi'll keep on turning in my mindthere'll never be another youno one will share the worlds we knewand now that loneliness has come to take your placei close my eyes and see your facefrom souvenirs to more souvenirs i livewith days gone by when our hearts had all to givefrom souvenirs to more souvenirs i livewith dreams you left behindi'll keep on turning in my mind اتاقی خلوت؛ یک

ادامه مطلب  

for my true and endless loneliness  

درخواست حذف این مطلب
اندازه تمام زمانایی که میرفتم یه گوشه کمد چراغ قوه روشن می ... ، تمام موقع هایی که تو شمرون از ساعت چهار صبح بیدار میشدم و صدای اون ثانیه شمار تو گوشم بود ، تمام زند ... م که لولولو تو بغلم بود و در گوشش حرف میزدم و هی بهش میگفت آخه چیکار کنم چیکار کنم ، احساس تنهایی میکنم.این تنهایی جدا ناپذیر که باهام گره خورده.از همون بچ ... .

ادامه مطلب  

تنهام......  

درخواست حذف این مطلب
میشه تنهایی بازی یشه تنهایی خندیدمیشه تنهایی سفر کر ی خ ... خیلی سخته تنهاییتنهایی را تحمل کرد …!*تنهایی قشنگترین حس دنیاستچون برای داشتنش نیاز به “هیـــــچکـــــس” نداری!زیادن اطرافم ولی میان این همه شلوغی، باز هم احساس تنهایـــی میکنم و این است درد مـــنمـــن برای تنهــــــــــــــــا نبـودن،آدم های زیادی دور و برم دارم!آن چیزی که ندارم ... ی برای ” بـا هــــــــــــــــم بـودن ” است!یه دریا اشـــــــــــــــک برای ریختن دارم…یه

ادامه مطلب  

591- we fall  

درخواست حذف این مطلب
i felt a tinge of loneliness sizzling through my body. it was right there, waiting for the slightest sign of soft cruelty to show up.

ادامه مطلب  

loneliness  

درخواست حذف این مطلب
اینجاست که شاعر می فرماید: دلا خو کن به تنهایی...!! -_-

ادامه مطلب  

بررسی پردازش تصویر به روش هیستوگرام (image processing)  

درخواست حذف این مطلب
#shopcontainerbox{width:600px;padding:1px;margin:3px auto;border:solid 1px #ccc;direction:rtl;font-family:tahoma;font-size:11px;color:#4e88c3;} .lstshop{float:right;background-color:#f9f9f9;border:solid 1px #ccc;width:130px;height:230px;margin:2px;padding:1px 3px 3px 3px;line-height:19px;text-align:center;border-radius:5px;box-shadow:0 0 8px 2px #ccc inset;} .lstshop:hover{background-color:#e5fde6;border-color:#338d35;color:black;box-shadow:0 0 8px 2px #338d35 inset;} .lstshop,.lstshop a{-moz-transition: all 0.3s linear;-o-transition: all 0.3s linear;-webkit-transition: all 0.3s linear;transition: all 0.3s linear;} .lstshop img{border:0;} .lstshop a{text-decoration:underline;color:blue;padding:2px 2px 4px 2px;margin-bottom:0px;} .lstshop a:hover{text-decoration:none;background-color:#ec2b3

ادامه مطلب  

چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری  

درخواست حذف این مطلب
چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری چارچوب مبانی نظری و پیشینه پژوهش مفهوم سازگاری دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی فرمت فایل docx حجم فایل 61 کیلو بایت تعداد صفحات فایل 24 دریافت فایل فروشنده فایل کد کاربری 7901 تمام فایل ها مشخصات این متغیر: منابع: دارد پژوهش های داخلی و خارجی: دارد کاربرد این مطلب: منبعی برای فصل دوم پژوهش، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها،

ادامه مطلب  

loneliness  

درخواست حذف این مطلب
officially i said goodbye to ali today....we both decided not be in each other's life anymore!!i officially said bye to amirhosein and mim tooso here is where i am!i should cope with this loneliness

ادامه مطلب  

existential loneliness  

درخواست حذف این مطلب
هرچه بزرگ تر می شوی، کمتر اهمیت می دهی. هر چه می گذرد، چیزها بی معنی و بی معنی تر می شوند، حتی آدمها. گذشته ت با آدمها بی معنی می شود، آنقدر که مسیرت را جدا می کنی، فکر می کنی شاید بهتر باشد از همه. هر چه می گذرد، سخت تر می توانی ذهنت و وجودت را با دیگران گره بزنی. انگار درک و درک شدن آرمانی دور می شود. چیزی باید باشد که به دیگران پیوندت دهد، چیزی که به دیگران متعهدت کند.

ادامه مطلب