پروژه روزنه ای برای دیدار  

درخواست حذف این مطلب
قطعه گمشده ای از پر پرواز کم است یازده بارشمردیم و یکی باز کم است این همه آب که جاریست نه اقیانوس است عرق شرم زمینی است که سربازکم است نام طرح : روزنه ای برای دیدار خلاصه طرح : شناخت ... زمان ( عج ) و عصر ظهور راه معرفت الهی ولازمه ایمان درست به خدا ونبوت است . جمع خوانی دعای فرج ، شروعی برای ایجاد یک موج بزرگ از گرد آمدن دلدادگان حضرت ، ایجاد وحدت جمعی مهدویون و پایه ریزی جدی برای ظهورواستقبال ازحضرت است . برای شروع این اتفاق بزرگ لازم است دلدادگان

ادامه مطلب  

قدم یکم نارانان"کتاب جدید"  

درخواست حذف این مطلب
#قدم_یکمما اقرار کردیم در برابر معتاد عاجزیم - که زندگی مان غیر قابل اداره شده بودقدم یک، قدم آگاهی است. همه ما با انتظاراتی به نارانان می آییم. شگفت زده ایم که این برنامه دوازده قدم چگونه کار خواهد کرد و چقدر طول می کشد تا معتاد به خودش بیاید. گاهی فکر میکنم به محض اینکه معتاد قطع مصرف کند، دیوانگی از زندگی ما ناپدید می شود وتمام مشکلات مان حل خواهد شد.قدم یک از ما نمیخواهد وظیفه ای را انجام دهیم، نمی خواهد معتاد را بیرون بیاندازیم، یا جدا بشو

ادامه مطلب